Coaching

Vitaliteit binnen uw organisatie

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Het concept ‘huis van de mobiliteit’ beschrijft de factoren die invloed hebben op de inzetbaarheid van werknemers. Deze methode legt de aanpak van duurzame inzetbaarheid uit aan de hand van die factoren en legt het belang van vitaliteit in uw organisatie toe. Bovendien versterkt ‘het huis’ de communicatie, omdat de metafoor voor medewerkers herkenbaar is.

Klik op de afbeelding: 

Wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Burn out coaching en risicoscan

Het is één van de snelst groeiende beroepsziektes die gepaard gaat met aanzienlijke functioneringsproblemen in werk en privéleven. De gemiddelde duur van verzuim ten gevolge van burn out is 23 weken. Het terugvinden van de balans is vaak een langdurend, moeizaam en ongrijpbaar proces. Wij vinden dat dit Anderss! kan én moet.

Herken de signalen
Iedereen heeft gelukkig weleens last van stress, zonder (gezonde) stress is het namelijk onmogelijk te functioneren in het dagelijks leven, maar wat als het naar een burn out begint over te gaan? Het is echt van belang om de signalen die hiertoe leiden tijdig te (h)erkennen en preventief stappen te zetten dit te voorkomen. Als de burn out is gediagnostiseerd, dan is het van groot belang daar de juiste en passende interventies op in te zetten die leiden naar duurzaam herstel en waarbij ook nazorg wordt geborgd door toepassing van terugvalpreventie.

Onze brede dienstverlening is afgestemd op het inzichtelijk maken van het verschil tussen een burn out en stress en bieden wij producten aan die afgestemd zijn op preventie en duurzame oplossingen. Een onderdeel van de diagnose is onze burn out risicoscan die de mogelijkheid biedt om het stressniveau in beeld te brengen. Onze begeleiding voor burn out coaching wordt geheel op maat door onze gecertificeerde professionals uitgevoerd.

Vitaliteitscoach: loopbaanbegeleiding

Vitaliteit is natuurlijk niet alleen van belang voor een organisatie, maar ook voor individuen. Daarom bieden wij ook loopbaanbegeleiding aan. Onze ontwikkelingsfilosofie benadrukt dat medewerkers zich voornamelijk ontwikkelen door werkervaring en scholing. Feedback en relaties vormen een belangrijk onderdeel, omdat ze het professionele netwerk van een medewerker tot stand helpen brengen.

Wij denken dat deze ontwikkelingen..

  • Een gedeelde verantwoordelijkheid is van werknemers en werkgevers;
  • Een proces is en geen gebeurtenis;
  • Gericht is op korte termijn acties en lange termijn doelen;
  • Wordt bereikt door werkervaring, feedback, relaties en trainingen.

Heeft u interesse in coaching op het gebied van loopbaancoaching? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Pauwerclub: duurzame inzetbaarheid werknemers

De Pauwerclub is een uniek instrument voor werknemers om succesvol en zelfbewust aan duurzame inzetbaarheid te werken en vooral daadwerkelijk tot actie over te gaan. Zij verkennen de impact van veranderingen binnen en buiten de organisatie, loopbaan en levensfasen met een concreet inzetbaarheidskompas. Door onze unieke, interactieve en ervaringsgerichte werkvormen worden al snel mogelijkheden ontdekt om concrete acties uit te voeren.

Klik op de afbeelding hieronder:

Don`t copy text!