Over AnderSS

Op zoek naar iets AnderSS?

Werken is in onze ogen een leerproces en wij beschouwen werknemers als leveranciers van hun eigen inzetbare, duurzame en vooral waardevolle mogelijkheden.

Met onze visie en aanpak streven wij er naar werknemers het eigenaarschap over hun duurzame inzetbaarheid terug te geven. Het gaat over de manier waarop ze in hun leven effectiever met hun eigen productiemiddelen omgaan. Ze kunnen daardoor eigenwijsheid ontwikkelen die hen in staat stelt een leven lang duurzaam inzetbaar te zijn voor werk.

We beschouwen die inzetbaarheid als een service in plaats van een verplicht onderdeel in een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst lijkt voor ons op een georganiseerd probleem, omdat de nadruk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociale contract ontbreekt.

AnderSS staat voor:

NO-NONSENSE MENTALITEIT

NIET PRATEN MAAR DOEN

OPLOSSINGSGERICHTHEID

Onze missie

Wij hebben als missie dat mensen in staat kunnen zijn hun leven en situatie zelfstandig te verbeteren en een eigen, onafhankelijk inkomen kunnen verwerven. Arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid op een maatschappelijke en verantwoorde manier.

Vanuit een vraag gestelde en maatgerichte situatie helpen wij door te stimuleren, uit te dagen en te faciliteren om zo vanuit eigen verantwoordelijkheid doelgerichte keuzes te maken en te werken aan persoonlijke groei, ontwikkeling en het signaleren van kansen op de (inclusieve) arbeidsmarkt. Met deze krachtige werkwijze ontzorgen we tevens onze opdrachtgevers die in situaties vastlopen.

Hiermee bieden wij een totaalpakket gericht op samenwerking en wat resultaat- en oplossingsgericht is. Ons maatwerkmenu sluiten wij aan op uw behoefte en budget. Door deze krachtige tool zijn wij in staat zeer snel te schakelen tussen verschillende belangen en vraagstukken.

Onze visie

Wij hebben als visie dat we onze cliënten en opdrachtgevers respectvol benaderen en begrip tonen voor alle situaties, maar vooral de focus brengen naar mogelijkheden door duidelijkheid te scheppen in onkunde en onwil. Talentontwikkeling is namelijk niet gebaat bij een tunnelvisie. We willen een anker en voorbeeld zijn voor onze cliënten. We staan open voor het delen van kennis en samenwerking om gezamenlijk en stapsgewijs doelen te bereiken. Zelfredzaamheid is ons uitgangspunt. Daarnaast werken we met meerdere professionals samen vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, zodat Anderss! van meerwaarde kan zijn. Vanuit verbinding en samenwerking naar groei!

Wie zijn wij?

Esther Weemering

Ruime ervaring op het gebied van organisatieadvisering, transformatie en herinrichting van organisaties.

Sandra van der Hor

Een gedreven professional met ruime ervaring en een no nonsens mentaliteit waarbij mens en organisatie centraal staan.

Don`t copy text!