Privacy training & advies

Training: privacy AVG

Een duurzame verandering is alleen mogelijk als de organisatie aandacht besteed aan de zogenaamde boven- én onderstroom. Een privacyverklaring, gedragscode, werkinstructies en een procedure voor de meldplicht datalekken, de ‘bovenstroom’, is niet voldoende. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden, vertrouwen en een open cultuur zijn van essentieel belang. Het positief beïnvloeden van de ‘onderstroom’, de privacy cultuur, vraagt om andere middelen.

Als de boven- en onderstroom in balans zijn, zullen de medewerkers niet uitsluitend de regels, procedures en praktische handvatten volgen maar zullen zij handelen in de geest van de wet (privacy DNA). Dit is vooral bij de AVG van groot belang omdat de AVG wel aangeeft wat je moet doen, maar niet hoé je dat moet doen. Er zitten veel zogenaamde ‘open normen’ in de AVG en het is dus aan de organisatie om deze zelf in te vullen. Omdat het juridisch kaders niet altijd richting geeft, zal de organisatie moeten vertrouwen op de eigen morele kompas van de medewerker en hen hierin te ondersteunen d.m.v. o.a. werkinstructies en kaders om de juiste afwegingen te maken. 

Wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Praktisch privacy advies

Anderss! biedt praktisch privacy advies om te voldoen aan de privacywetgeving en om compliant te zijn. Kies zelf de acties voor het adviestraject dat past bij jouw organisatie:

  • Privacy Basics 2018, zoals privacy scan, PIA
  • Privacy Awareness
  • Meldplicht Datalekken
  • Trainingen Privacy
  • Trainingen verslagleggingen gesprekstechnieken
  • Security Awareness

Het is belangrijk dat een organisatie de koppeling maakt tussen beleid en praktijk. Privacy wordt concreet gemaakt voor de medewerkers op de werkvloer. Dit kan een organisatie doen door (een reeks) verschillende acties uit te voeren om aandacht te krijgen voor het onderwerp. Het uiteindelijke doel van deze acties is en moet zijn om de dialoog en het creatieve denkproces over privacy binnen de organisatie te stimuleren. Het moet in de haarvaten van de medewerkers gaan zitten. Er is hiervoor geen ‘one size fits all aanpak’.

Don`t copy text!